Najbliższa transmisja już w  niedzielę 5 kwietnia o godz. 10:00 na stronie www.kwch.org

Ponadto  prowadzimy nabożeństwa on line i grupy domowe w tygodniu.

W tym celu piszcie: pio.zadlo@gmail.com