Zapraszamy serdecznie na studium Słowa Boża prowadzonego przez Tadeusza Nowaka

Obecnie prowadzony jest cykl spotkań pt. Życie inspirowane Bożym Słowem

„A teraz poruczam was Panu i słowu łaski jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi” (Dz.Ap. 20:32)

Co słowo Boże jest w stanie uczynić?
Dlaczego Biblia została napisana i nazwana „Słowem Łaski Jego”?

  1. Jak powinieneś traktować Biblie? (I Tes. 2:13)
  2. Co Jezus powiedział o Słowie (J 17:17)
  3. Jaki był stosunek Ezdrasza do Bożego Słowa (Ezd 7:10)
  4. Co pomaga ci żyć zgodnie z Słowem Bożym? (Joz 1:8)
  5. Jakie jest Słowo i co ono czyni? (Ps 119:8,9)
  6. Co Bóg mówi w Swoim Słowie? (Iz 55;10,11)
  7. Co Słowo czyni w twoim życiu? (II Tym. 3:16)
  8. Co Słowo Boże może uczynić w twoim życiu? (Hbr 4:12)
  9. Jakie są niektóre rezultaty trwania w Bożym Słowie (J 8:31,32 J 15:7)