Wykładowca: Czesław Bassara

Tematy:

  • Małżeństwo zaplanowane przez Boga
  • Rodzina w świetle Biblii
  • Rodzina w życiu dziecka
  • Rozsądni rodzice
  • Rodzina, która przynosi chwałę Bogu

Zgłoszenia: (e-mail) pludowskik@gmail.com

konferencja