„Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie postępujecie tak jak mówię?”
Łk 6:46

Poważne ostrzeżenie dla każdego z nas!
Mogę coś mówić.. – wielkie słowa.. czyż nie??
Panie, Mistrzu.. a jednak nie postępować wg JEGO SŁÓW!
Mistrz, Pan wyraża się m.in. w tym, że JEST ON DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM! A jeśli tak, to mam iść tą DROGĄ! mam poznać tą PRAWDĘ! i żyć tym ŻYCIEM!

Myślę, że zadane przez Pana pytanie jest odpowiedzią na smutny obraz naszego dzisiejszego chrześcijaństwa.
Co w tym obrazie smutnego?
Ludzie, którzy MÓWIĄ, a nie postępują wg Bożych zasad!

CZY JESTEM TYLKO TYM KTÓRY MÓWI..?
CZY TEŻ TYM KTÓRY POSTĘPUJĘ WG SŁÓW PANA I MISTRZA, WSZAK JESTEM JEGO SŁUGĄ I PODDANYM.
AMEN

WOBEC TEGO.. „Postępujcie jako dzieci światłości”
List do Efezjan

Foter.com: Ladakh, India

Obraz może zawierać: niebo, góra, na zewnątrz i przyroda