„Najpiękniejsze kwiaty rosną w samotności śniegów alpejskich; najpiękniejsze aromaty wydobywa się przez poddanie kwiatów silnemu sprasowaniu; najdrogocenniejsze kamienie cierpiały najdłużej pod kołem szlifierza; najwspanialsze rzeźby wymagały wielu uderzeń dłuta.
Wszystkie te rzeczy podlegają temu samemu prawu.
Człowiek też, i tylko to może nas dotknąć, co już uprzednio Bóg przewidział dla naszego dobra w swojej miłości i trosce o nas”.
L.B.Cowman