RADOŚĆ! RADOŚĆ! RADOŚĆ!

Toruński Przekład Nowego Przymierza
II WYDANIE! POPRAWIONE!
WIĘKSZY DRUK WRAZ Z ETUI!
Kolor okładki: ciemny brąz
50 zł.
Przekład dosłowny.

Korzystano z Tekstus Receptus.

Opracowywane przez ewangelicznie wierzących ludzi, związanych z Fundacją „Świadome chrześcijaństwo”.
W pracach korektorskich i redakcyjnych brało udział wielu wykwalifikowanych przyjaciół Fundacji z całej Polski. Posiada cenne przypisy. Zasadniczo oparty na greckim Tekście Przyjętym Erazma z Rotterdamu, choć niekiedy w przypisach podano warianty z Tekstu Większościowego (Bizantyjskiego).

pio.zadlo@gmail.com