KOCHANI DLA WAS WSZYSTKICH POGRĄŻONYCH W RÓŻNORODNYCH SMUTKACH ŻYCIA!
Cenna nowa pozycja książkowa!
„Chrześcijański pracowniku, żołnierzu, pielgrzymie – w twoim „boju” i „biegu” dziś, lub w momencie, który wydaje się jego środkiem, chociaż koniec wszystkiego może być tuż, tuż, weź sobie do serca myśl, że nawet jeśli jesteś wierny błogosławionemu Imieniu, pewnego dnia to nastąpi. Ostatnia troska zostanie przeżyta i zrzucona na Pana, ostatni wyczerpujący wysiłek zostanie podjęty, ostatnie świadectwo przechodzenia przez trudności złożone, ostatni smutek pokonany, ostatnie zdanie zapisane, ostatnie słowo wypowiedziane. A potem jedyną rzeczą, która pozostanie do zrobienia, będzie pozwolenie Panu, „Człowiekowi przy bramie”, przenieść cię do środka i dać ci odpoczynek.”
pio.zadlo@gmail.com