CZYTAJMY OSWALDA CHAMBERSA!!
Aktualnie są 4 pozycje w j.polskim
Jerozolima w życiu naszego Pana reprezentuje miejsce, w którym dotarł On do kulminacji woli swego Ojca.
Jezus powiedział: „Nie szukam własnej woli, lecz woli Ojca, który mnie posłał”
(J 5,30). Szukanie „woli Ojca” było dominującą troską w całym życiu Pana. Cokolwiek On napotykał po drodze, czy była to radość czy smutek, sukces czy niepowodzenie, nigdy nie odszedł od tego celu. „I postanowił pójść do Jerozolimy” (Łk 9,51).
Największą rzeczą, którą powinniśmy pamiętać, jest to, że idziemy do Jerozolimy, aby spełnić Boży cel, nie nasz własny. W życiu naturalnym nasze ambicje należą do nas, ale w życiu chrześcijańskim nie mamy własnych celów. Mówimy dzisiaj tak wiele o decyzjach dla Chrystusa, o naszym zdecydowaniu, by być chrześcijanami i naszych decyzjach w tej i tamtej sprawie. W Nowym Testamencie jedyny aspekt, jaki jest przedstawiany, to przynaglający cel Boga. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16).
Piszcie: pio.zadlo@gmail.com