Wszystko zaczęło się zupełnie zwyczajnie, jak na owe czasy. Jezus wraz z kilkoma zaufanymi ludźmi wędrował po okolicy, przekazując napotkanym osobom wiadomość od Boga.

  • My, współcześni chrześcijanie, mamy robić to samo, Ale jak?
  • Chodzić od drzwi do drzwi?
  • Występować w telewizji?
  • Zwoływać chrześcijańskie wiece na stadionach?
  • Organizować marsze ulicami wielkich miast?
  • Uczyć się chwytów marketingowych?
  • stosować strategie psychologicznej manipulacji?

Autor namawia nas, byśmy bliżej przyjrzeli się samemu Jezusowi i jego mistrzowskim spotkaniom z człowiekiem. Zobaczymy wówczas że nie o techniki ewangelizacji tu chodzi, lecz o empatię, wyczucie, takt, mądrość, otwartość na drugiego. Przykład Mistrza z Nazaretu wyjawia, że ewangelizacja to nie kampania promocyjna przestarzałego towaru, jak to czasami wygląda dziś w praktyce życia kościołów. To raczej wrażliwość na potrzeby bliźniego i przeżywanie z nim wspólnoty losu w kontekście Bożej obecności.

Tobert E. Coleman jest wykładowcą w Gordon-Conwell Theological Seminary oraz dyrektorem Graham Center Institute of Evangelism w znanym ośrodku teologicznym Wheaton College.


Kategoria: Rozważania