Dzięki Bogu mamy w j. polskim wiele biografii ludzi Bożych!
Czerpiemy z nich wiele informacji o życiu całkowitego oddania Chrystusowi.
Niektóre biografie opisuję życie tych ludzi z perspektywy lat lub napisanych wcześniej książek.
Wszystkie one są oczywiście bardzo pomocne.
Zachęcam szczególnie do tych dwóch w których znajdziemy modlitwy, dzienniki i bardzo wnikliwy obraz problemow, smutków i radości jakie doznawali ci Boży ludzie:
Hudson Taylor i C.T.Studd.

Ładne wydanie i twarda okładka.
—————-

Roger Steer – J. Hudson Taylor. Człowiek w Chrystusie

Fragmenty z książki.

w liście do mamy:
„Droga mamo, nie płacz. Spotkamy się ponownie. Pomyśl dla jakże chlubnej sprawy opuszczam ciebie! Nie dla bogactwa ani sławy a umożliwienia Chińczykom poznania Jezusa”!

Hudson nigdy nie apelował o fundusze ani nie prosił nikogo o wsparcie – wolał zamiast tylko polegać na modlitwie i wierze w bogactwo Boga.
Niewielu ludzi poruszyło Chiny dla Boga tak, jak Hudson Taylor.
Dobrowolnie zerwał z tradycją i nosił ubiór chiński.
Gorliwie budował zespoły współpracowników ponad podziałami denominacyjnymi.
Stale dążył do tego, by zanieść ewangelię do miejsc, w których jeszcze nie była znana.
Nie popychało go ku temu lekkomyślne pragnienie nowych przygód czy samospełnienia, lecz głęboka troska o tych, którzy żyli bez Chrystusa.
Jego życiem kierowała wzrastająca ufność w wierność Bożą.

pio.zadlo@gmail.com