[data]

1 Item

Małżeństwo nieprzeciętne autorstwa Tim Savage

JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH TRAGEDII WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW jest pogarszająca się kondycja małżeństw. Dotyczy to nie tylko tych związków, które kończą się rozwodem, ale również tych, które trwają, doświadczając wielu napięć i zranień emocjonalnych. Czy jest dla nich jakaś nadzieja? Niezwykła wnikliwość oraz żywe przykłady Tima Savage – pastora i doradcy małżeńskiego – pomagają nam uświadomić sobie […]