[data]

1 Item

Przewodnik po teologii autorstwa James I.Packer

  James I. Packer – „Krótko o najważniejszych prawdach chrześcijaństwa”. Poznanie Boga i chrześcijańskich prawd wiary może być dostępne dla wszystkich. Teologia nie musi być domeną wąskiego kręgu naukowców. Dowodzi tego ta książka. Autor podaje w zwięzły sposób systematyczny wykład najważniejszych prawd wiary i teologicznych pojęć chrześcijaństwa. Czyni to odwołując się zawsze do Pisma Świętego, […]