[data]

2 Items

Suwerenność Boga autorstwa Artur W.Pink

Dzisiaj zdecydowanie zbyt często Chrystus jest oferowany, (przez prawych w wierze), grzesznikom, a zbyt rzadko jest im ukazywana ich potrzeba Chrystusa, pisze Pink w niniejszym dziele, które w całości, można spokojnie powiedzieć, traktuje o prawdziwym Bogu, rożnym od ludzkich rojeń na Jego temat, które, dopasowane raczej do humanistycznych wyobrażeń, niż Pisma Świętego, uwłaczają Mu w […]


Atrybuty Boga autorstwa Artur W.Pink

 Arthur Pink pisze o Bogu samym, o Jego cechach, charakterze, naturze. Prawdziwa uczta dla tych, którzy Go miłują.         info, ceny, zamówienia: pio.zadlo@gmail.com   Kategoria: Rozważania


Kategoria: Rozważania