„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski!”
Psalm 66:20

Tego poranka słowa z tego Psalmu są jak balsam dla mego serca.
Kolejny dzień może przynieść wiele dziwnych rzeczy. Mogą one przenieść wiele bólu, kłopotów a może i zniechęcenia. Słowa Psalmu są jednak tak mocne. Nasze modlitwy nie wracają od Pana jak również On nie odmawia swojej ŁASKI. 
Ona płynie do nas jak rzeka a nawet jak fale oceanu jest ponad nami.
Jak piękna muzyka ta łaska daje odświeżenie i ukojenie.
Niech ta wielka prawda znajdzie siłę by zatopić się w moim umyśle.
Ona wyciszy mego ducha i niezwykle pocieszy moje serce.

Amy Carmichael – Edges of His ways

foto: „dzieci” Amy z Dohnavur – Indie