„To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu.” Łk 8:14 UBG

Znane podobieństwo o czworakiej roli!
Jedno z ziaren pada między ciernie/osty!
Odejście od Bożego Słowa powoduje znany nam stan serca:
NIE WYDAJEMY OWOCU!

Trzy rzeczy powodują niesamowite spustoszenie w naszym życiu:

1/Troski – różnorakie, wszystkie one pochłaniają nas. Powodują, że się zamartwiamy. Nasz Pan mówi, żeby te WSZYSTKIE troski zrzucić na NIEGO.

2/Bogactwa – to nie tylko domy i samochody ale ten „skarb” za którym idzie moje serce. „Bogactwo” moich pragnień i marzeń. Wszystko to penetruje mój umysł i oddala od Boga.

3/Rozkosze życia – coś co pragnę i kocham, złudna radość i chwilowe uniesienie, przyjemności życia, to wszystko finalnie prowadzi do zagłuszenia Bożego głosu w moim życiu.

Tak wielu ludzi jest dziś bezproduktywnych w Bożym dziele.
Oddalając się od Bożego Głosu wchodzimy w stan bezużyteczności. Nie wydajemy owocu, który może powodować, że inni będą nim nakarmieni.
Jesteśmy puści jak wyschnięte rzeki.
Słyszymy JEGO głos ale nie słuchamy i wykonujemy to co on MÓWI!

Do tych nasz Mistrz kieruje swoje słowa:
„Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?”

Gdzie jest moje serce dziś?