„..będę oglądał Boga.Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny..”
Job 19:26-27

Zobaczę Mojego Boga.. Nie kogoś obcego, nieznanego…Nie będę musiała zapoznać się z NIM, bo to Bóg, który prowadził mnie przez życie, a nie ktoś inny.W dzień naszego odejścia, nie spotkamy kogoś obcego.Obudzeni zobaczymy JEGO TWARZ!Mała dziewczynka w Indiach powoli umierała w swoim domu.Chrześcijański lekarz został wezwany na pomoc i powiedział jej o Panu Jezusie. Po jakieś chwili zrozumiała i pokochała Go całym swoim sercem.Pewnego dnia powiedziała: Nie znam tam nikogo w niebie. Pewnie będę się tam wstydzić.Doktor odpowiedział: Nie będziesz się wstydziła, ponieważ już znasz Pana Jezusa. Dziewczynka została pocieszona. Krótko po tym zobaczyła, nie kogoś innego, obcego ale Pana, który ją ukochał i oddał siebie samego dla niej.

Amy Carmichael: „Whispers of His power”