[data]

1114 of 14 items

Nie w wymowie słów modlitwy mej…

Kochani!! Zachęcam do posłuchania tej pieśni!Ostatnio mocno zwracam na słowa, które wypowiadam w pieśniach! A.W.Tozer mawiał: „Chrześcijanie nie kłamią, oni tylko wyśpiewują swe hymny co niedziele”. Dzięki Jurek za to wykonanie! Nie w wymowie(Wszytskie moje źródła) 1. Nie w wymowie słów modlitwy mej,Ani w pieśniach życia duszy cnej.//Skryjesz Panie pod opieką Swą,wszystkie moje źródła w […]

Mieszkaj w Chrystusie

Jezus, podczas swego życia na ziemi, określając relację łączącą go z uczniami, używał często słów: „Naśladujcie mnie”. Tuż przed swym wniebowstąpieniem przekazał im nowe słowa, dotyczące tej wzajemnej relacji, w których chciał wyrazić większą bliskość, w jakiej odtąd pozostaną i duchową jedność z Nim w jego chwale, która stanie się ich udziałem. Te nowe słowa brzmiały: […]

NIEKOŃCZĄCA SIĘ POCIECHA

„Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei.”2Tes 2:16 BT JEZUS CHRYSTUS, BÓG, NASZ OJCIEC DAJE NIEKOŃCZĄCĄ SIĘ POCIECHĘ!ONA DAJE WIECZNA POCIECHĘ! Jako ludzie mówimy, że PAN mnie pocieszył i to jest wspaniałe.On jednak chce dać wieczna pociechę..Coś […]