[data]

110 of 14 items

DOLINA WIDZENIA

POMÓŻ MI WIDZIEĆ TWOJE ŚWIATŁO W CIEMNOŚCIACH!! „Panie, wywyższony i święty, łagodny i uniżony, przyprowadziłeś mnie do doliny widzenia, gdzie żyję w wielkiej niskości, ale widzę Ciebie na wysokości; otoczony wielkimi górami grzechu oglądam Twoją chwałę! Pomóż mi pojąć wielki paradoks – że droga w dół jest naprawdę drogą wzwyż, że być nisko znaczy być […]

PAUZA – SELA

Z MODLITWĄ O TYCH, KTÓRZY DOŚWIADCZAJĄ „PAUZY” W SWOIM ŻYCIU! „Wielu mówi o mnie: Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, I Ty podnosisz głowę moją.”Ps 3:3-4 SELA – PAUZA – w utworach muzycznych i Psalmach. Pauza (notacja muzyczna) Pauza – znak graficzny o określonej wartości, zapisywany […]

MODLITWA

„Modlitwa nie oznacza proszenia Boga o różne rzeczy, których pragniemy, jest ona raczej pragnieniem samego Boga, jedynego Dawcy Życia.” „Prayer does not mean asking God for all kinds of things we want, it is rather the desire for God Himself, the only Giver of Life.” Sadhu Sundar Singh

INDIE

Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami.I List do Koryntian 10,19-20 Rabi R. Maharaj […]

Wonność dla Boga

„Powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa, przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna”. PnP 4:16. Czy wniknąłeś w sens tej modlitwy? Główna jej treść zawiera się w fakcie, że w roślinach ukryte są wspaniałe aromaty i dopóki wiatr ich nie rozwieje, nie możemy poczuć ich pięknego zapachu. Podobnie dary […]

DOSKONAŁA ZACHĘTA NA NOWY MIESIĄC! „Błogosławcie Pana, wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, którzy wykonujecie upodobanie Jego.” Psalm 103,21/GÖTZE – 1937/ Służyć Panu dla Jego upodobania! To nasza tęsknota i pragnienie! Nic innego w danym dniu, tygodniu, miesiącu, roku.. jak to by czynić wszystko dla Jego upodobania. Oj, jaka w NIM tęsknota by patrzeć na nas umiłowanych Jego synów i córki, czyniących JEGO WOLĘ.. Ze swojej strony pragnę wykonywać wszystko dla JEGO radości i JEGO upodobania! Z MIŁOŚCI.. AMEN!

MOJA NADZIEJA NA NADCHODZĄCE CHWILE!

Gdy się wiara moja chwiejeJezus trzyma mniew Nim jedyną mam nadziejęmocno trzyma mnie Jezus trzyma mniemocno trzyma mnieOn co mnie wykupił krwiąjest ostoją mą Nigdy bym się sam nie ostałJezus trzyma mniesam pokusom bym nie sprostałJezus trzyma mnie Jak źrenicy oka swegoJezus strzeże mniemiłość Zbawcy łaskawegowiecznie trzyma mnie Duszę moją On zachowaJezus trzyma mniei wierności […]

Ray C.Stedman

„Pamiętaj, że Ten, który powstał z martwych, zmartwychwstał, aby wylać swego Ducha Świętego do ludzkiego życia i przez tego Ducha, chce udostępnić każdemu człowiekowi całą pełnię siebie, 24 godziny na dobę.” „Remember that He who rose from the dead, rose to pour out His Holy Spirit into human lives, and, by that Spirit, to make […]

Świat trzech pytań

KOCHANI!! ZACHĘCAM DO POSŁUCHANIA KAZANIA SZCZEGÓLNEGO BRATA JONASZA MAŁKIEWICZA.WRAZ Z SABINKĄ I MAŁYM ADASIEM UBOGACIŁ NASZĄ WSPÓLNOTĘ! ZACHĘCAM: Temat: „Świat trzech pytań”.